Om dumheten

Robert Musil | Om dumheten

 

När Robert Musil tar sig an en av människans trognaste följeslagare, dumheten, är syftet först och främst inte att beskriva hur den kommer till uttryck utan snarare vad den är. Han döljer inte svårigheterna med att nagla fast den och inte heller paradoxerna som omgärdar den. Dess undflyende gestalt eftersöks i politiken, konsten och det sociala samspelet

 

Ett antal dumhetskategorier läggs fram, från den rena enfalden till fanatikerns blinda tro, från kitschen till det kalkylerande sinnet. Men Musil pekar också på dumhetens stora allmängiltighet och hur den ingår som komponent i en lång rad företeelser, även i framsteget och klokheten.

 

Serie: Essä

Översättning: Henrik Sundberg

Efterord: Bo Isenberg

54 sidor

Trådhäftat mjukband

ISBN 9789197836432

Utgivningsdatum: 21 maj 2015

Länk till högupplöst omslagsbild

Läs ett utdrag

 

Beställ boken i vår butik