Hem

 

Deras sista utväg är att förtvivlat försöka gå samman och bilda en egen grupp, och sedan ta avstånd från allt, kanske till och med från bilden av vad en människa är, bara för att få vara på sitt eget sätt, bara för att få slippa vara tillsammans med oss...

 

Vinteranteckningar om sommarintryck Fjodor Dostojevskij

 

Jag vill inte lämna utan beaktande att jag som diktare sedan länge är bekant med dumheten, jag skulle faktiskt kunna säga att jag ofta har stått i ett kollegialt förhållande till den!

 

Om dumheten

Robert Musil

 

Jesus som antirealist står utanför och genom att ställa sin sak på intet är han ingen egentlig upprorsmakare, ingen krigare eller lagstiftare. Jesu antinomiska, kätterska psyke tydliggörs nu i Nietzches framställning och i Antikrist § 32 tituleras den heliga anarkisten, dekadenten och idioten: en fri ande.

 

Ett liv efter födelsen

Ulf I. Eriksson